background
image1 image3 image2 image4 image5 image6 image7 image8

Dự án 

2020:   600 chiếc Bếp Sạch 3G cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Vũng Tàu và Quảng Nam

Chúng tôi đã được giao phó để sản xuất 600 Bếp Sạch 3G cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Vũng Tàu và Quảng Nam trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Đây là dự án tài trợ bởi COM International - Swiss Excellence in Community Development. 300 chiếc Bếp đầu tiên được vận chuyển đến Vũng Tàu (939 km) vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. 300 chiếc Bếp tiếp theo dự kiến sẽ được vận chuyển vào ngày 23 tháng 5 đến Quảng Nam (100km) cùng với 20 chiếc Bếp Sạch được hỗ trợ bởi một doanh nhân trẻ Thụy Sĩ.

       

2019:   2500 Bếp Sạch 3G được sản xuất tại Green Impact và được tài trợ từ Hà Lan

Thêm 2500 chiếc Bếp Sạch 3G đã được sản xuất vào cuối năm 2019 để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên Việt Nam. Chúng được tài trợ từ Hà Lan. Tất cả số chúng được phân phát đến tay người nghèo qua Hội Phụ nữ Kontum tại địa phương.

2018:   30.000 Bếp Sạch 3G được hỗ trợ bởi một công ty tại Hàn Quốc.

Vào cuối năm 2018, một công ty Hàn Quốc tìm kiếm dự án tại Việt Nam để nhận những chứng chỉ từ chính phủ của họ. Một giám đốc Hà Nội đã làm trung gian và giới thiệu công ty đó với những chiếc Bếp Sạch 3G của chúng tôi. Họ thật sự thích chúng và không lâu sau đó chúng tôi đã ký hợp đồng để sản xuất 30.000 chiếc Bếp. Chúng tôi phải điều chỉnh thiết bị và công suất để có thể thực hiện theo yêu cầu của họ. Trong vòng 9 tháng, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ với mỗi ngày có thể sản xuất được 140 chiếc bếp bởi 11 công nhân người đồng bào và 3 người Kinh. Vào cuối tháng 7 năm 2019, chúng tôi đã vận chuyển container cuối cùng của mình ra miền Bắc và hoàn thành dự án này.

     

                                 2020 Green Impact Co. Ltd.