background
image1 image3 image2 image4 image5 image6 image7 image8

Giới Thiệu

Lịch sử: (click)

Green Impact Banner

Green Impact Co., Ltd là một doanh nghiệp xã hội chuyên thiết kế, sản xuất và lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo như thiết bị năng lượng mặt trời, bếp lò sạch và nhiên liệu tái tạo.

Flood

 

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại lợi ích thiết thực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cải thiện sức khỏe của họ. Những sản phẩm của chúng tôi được sản xuất để bán, nhưng chúng cũng được hỗ trợ bởi các công ty và tổ chức nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở những khu vực nông thôn.

Mặc dù chúng tôi được đăng ký là một doanh nghiệp xã hội, nhưng chúng tôi cũng cung cấp (click) thực phẩm, quần áo, chăn và một số sản phẩm khác tại những nơi bị thảm họa tàn phá.

                                 2020 Green Impact Co. Ltd.