background
image1 image3 image2 image4 image5 image6 image7 image8

Sản Phẩm

 

Bếp sạch 3G

3GCookstove23GCookstovejpgBếp sạch 3G là loại bếp đạt hiệu quả cao trong việc nấu các loại thực phẩm, qua việc sử dụng nguyên liệu bỏ đi từ nông nghiệp để làm nhiên liệu như: ngô, sắn, trấu và sinh khối khác. Đồng thời cũng sử dụng các mảnh vụn gỗ và tất cả các loại củi khô. Những điểm ưu Việt của bếp sạch 3G là làm giảm 40% thời gian nấu, 50% chi phí nhiên liệu, 60% khói độc hại và khí thải CO2 ra môi trường đồng thời giảm nạn phá rừng.

Thông tin chi tiết: (click)

                                                                                                                  

                                 2020 Green Impact Co. Ltd.